+31 (0)6 1 356 356 1
Oosteinderweg 210, 1432BA Aalsmeer

Huurovereenkomst

Door ondertekening van deze huurovereenkomst verklaart de deelnemer/ster, die geen eigenaar/eigenares is van de bij het evenement gebruikte auto dat het hem/haar is toegestaan van deze auto gebruik te maken en daarvoor alle mogelijke gevolgen als betrof het een eigenaar/deelnemer, te aanvaarden. Voor alle eventueel aan de auto ontstane schade zowel door eigen schuld als door oorzaken van buitenaf is de deelnemer/ster persoonlijk aansprakelijk.

Schade aan het circuit (zoals vangrails), aan de onderkant van de auto (het raken van curbstones) of motorschade door overtoeren of ander onkundig gebruik wordt nooit gedekt door de verzekering en is altijd voor eigen risico.

In de huurprijs is de brandstof niet inbegrepen (tenzij anders afgesproken). Brandstof en eventuele schade worden op nacalculatie gefactureerd.

De deelnemer/ster verklaard door ondertekening op geen enkele wijze de organisatie of andere deelnemers verantwoordelijk te stellen, een gerechtelijke procedure aan te spannen of een claim te leggen als gevolge van door hem geleden schade, materiele en/of persoonlijke schade daarbij inbegrepen.

Voor zover de organisatie aansprakelijk gesteld wordt voor schade van welke aard dan ook, zal de organisatie deze schade zonder gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk verhalen op de deelnemer/ster die deze schade heeft veroorzaakt.

Onder organisatie wordt verstaan:
- Directie, medewerkers, assistenten, voor zover zijn handelen in naam van en onder verantwoordelijkheid van RFF Motorsport, hetzij op tijdelijk, hetzij op permanente basis.
- Officiƫle instanties en andere hier niet met name genoemde personen, die met de organisatie van het boven genoemde evenement in verbinding staan of kunnen worden gebracht.

De deelnemer/ster doet mee voor eigen verantwoordelijkheid. Hij/zij draag zelf de civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor alle door hem/haar of door zijn/haar auto veroorzaakte schades (persoonlijk letsel schade aan derden en/of passagiers inbegrepen).

Betaling netto binnen 8 dagen na factuurdatum ovv factuurnummer. Op al onze transacties zijn de BOVAG voorwaarden zakelijke markt van toepassing.

Basisgegevens


Bestuurder 1


Handtekening:


[wissen]

Bestuurder 2


Handtekening:


[wissen]

Extra